Zariadenia LSPO

term paper writing

 • Kalolis

IMG_4964 IMG_4962

 • Automatická regulácia pH

IMG_4958

 • Lúhovacia aparatúra

kotlik

 

 • Merací systém GRYF Magic XBC

multimeter

 

 • Magnetický separátor

mag_separator

 

 • pH – meter EDGE

ph_edge

 • Filter press

IMG_4964 IMG_4962

 • Automatic pH measurment and regulation

IMG_4958

 • Hydrometallurgical leaching apparatus

kotlik

 • Multimeter GRYF Magic XBC

multimeter

 • Magnetic separator

mag_separator

 • pH – meter EDGE

ph_edge