Riešené projekty

fast money credit supercash.com.ua

Havlík T., Kukurugya F., Vindt T., Maruškinová G., Oráč D., Miškufová A., Takáčová Z.: Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s., č.P-102-0020/14, Záverečná správa za rok 2014, November 2014

Havlík T., Kukurugya F., Maruškinová G., Oráč D.: Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s., č.P-102-0025/13, Záverečná správa za rok 2013, December 2013

Havlík T., Kukurugya F., Oráč D., Vindt T., Takáčová Z., Miškufová A.: Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s., č.P-102-0018/12, Záverečná správa za rok 2012, November 2012

Havlík T., Kukurugya F., Oráč D., Vindt T., Takáčová Z., Miškufová A.: Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s. č.P-102-0057/11, Košice, Záverečná správa za rok 2011, November 2011, s. 67

Havlík T., Miškufová A., Kukurugya F., Oráč D., Takáčová Z., Laubertová M.: Možnosti hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová č. P-102-0038/10, Košice, Záverečná správa za rok 2010, November 2010, s. 127

Havlík T., Kukurugya F., Vindt T., Maruškinová G., Oráč D., Miškufová A., Takáčová Z.: Optimalization of hydrometallurgical processing EAF dust from Železiarne Podbrezová a.s.,Nr. P-102-0020/14, Final report 2014, November 2014.

Havlík T., Kukurugya F., Maruškinová G., Oráč D.: Optimalization of hydrometallurgical processing EAF dust from Železiarne Podbrezová a.s., Nr.P-102-0025/13, Final report 2013, December 2013

Havlík T., Kukurugya F., Oráč D., Vindt T., Takáčová Z., Miškufová A.: Optimalization of hydrometallurgical processing EAF dust from Železiarne Podbrezová, a.s., Nr.P-102-0018/12, Final report 2012, November 2012

Havlík T., Kukurugya F., Oráč D., Vindt T., Takáčová Z., Miškufová A.: Optimalization of hydrometallurgical processing EAF dust from Železiarne Podbrezová, a.s., Nr.P-102-0057/11, Košice, Final report 2011,November 2011

Havlík T., Miškufová A., Kukurugya F., Oráč D., Takáčová Z., Laubertová M.: The Posibilities of hydrometallurgical processing EAF dust from Železiarne Podbrezová, a.s., Nr. P-102-0038/10, Košice, Final report 2010, November 2010

paper help