Ponuka spolupráce

custom writingLSPO ponúka spoluprácu najmä v oblasti spracovania priemyselných odpadov, konktrétne:

 • testovanie postupov a technológií spracovania alebo úpravy kovových a kovonosných odpadov
 • navrhovanie „procesov na mieru“ pre zákazníka
 • prehľadové výskumné štúdie v oblasti spracovania odpadov
 • poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi
 • identifikáciu a charakterizáciu odpadov
 • chemickú analýzu prvkov v odpade
 • iné podľa dohody

The LSPO offers a cooperation mainly in the field of processing industrial wastes, specifically:

 • testing procedures and technologies serving for processing  or pretreatment of  metal or metallic wastes,
 • designing „tailor-made processes“ for a customer,
 • research studies in the field of waste management,
 • consulting in the field of waste management,
 • identification and characterization of wastes
 • chemical analysis, phase analysis of wastes,
 • other according to requirements.

fast-cashonline