:::: MENU ::::

LSPO

O nás

Odborný seminár

Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

 

V dňoch 22. – 23.9.2016 sa v priestoroch hotela Stupka, Tále, Horná Lehota uskutoční odborný seminár Materiálová recyklácia priemyselných odpadov, ktorý bude zameraný predovšetkým na výmenu informácií a skúseností získaných v oblasti úpravy, spracovania, manipulácie a materiálovej recyklácie kovonosných priemyselných odpadov.

Program

Odborná konferencia ŽP VVC 2015

21. – 23. 9. 2015, Hotel Stupka Tále

Pri príležitosti 175. výročia založenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa pod záštitou generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Vladimíra Sotáka koná Odborná konferencia VVC 2015

Viac informácií

V dňoch 24.-25.3.2015 sa pod záštitou UVP TECHNICOM uskutočnil odborný seminár na tému Technológie recyklácie druhotných surovín

technicom_zp_knkaso

V rámci semináru vystúpili odborníci v oblasti spracovania druhotných surovín z univerzity a praxe, ktorí sa podieľajú na riešení aktivity 3.5. Program odborného semináru.

 

Slávnostný podpis zmluvy o vzniku

Laboratória spracovania priemyselných odpadov

Logo LSPO

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (LSPO) vzniklo slávnostným podpísaním zmluvy medzi Katedrou neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE a Výskumno-vývojovým centrom Železiarní Podbrezová, s.r.o. na 5. medzinárodnej vedeckej konferencii Odpady – druhotné suroviny, ktorá sa konala v dňoch 4. – 7. 6. 2013 v Liptovskom Jáne. Existenciu laboratória podpísali prorektor pre vzdelávanie TUKE prof. Pavel Raschman, dekan Hutníckej fakulty TUKE docent Peter Horňak, vedúci katedry KNKaSO HF TUKE prof. Tomáš Havlík a riaditeľ ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o. prof. Ľudovít Parilák. Zmluva o zriadení LSPO medzi KNKaSO HF TUKE a ŽP VVC, s.r.o. je významným krokom pre obe zúčastnené strany a nadväzuje na dlhoročnú vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe ocele v ŽP, a.s. Prostredníctvom LSPO sa vytvorí priestor pre úzku spoluprácu školy s praxou, zabezpečia sa vhodné technické a materiálne podmienky pre realizáciu výskumu a vývoja v oblasti recyklácie kovonosných odpadov.

IMG_zmluva

Odborná konferencia ŽP VVC 2015

21. – 23. 9. 2015, Hotel Stupka Tále

Pri príležitosti 175. výročia založenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa pod záštitou generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Vladimíra Sotáka koná Odborná konferencia VVC 2015

Viac informácií

V dňoch 24.-25.3.2015 sa pod záštitou UVP TECHNICOM uskutočnil odborný seminár na tému Technológie recyklácie druhotných surovín

technicom_zp_knkaso

V rámci semináru vystúpili odborníci v oblasti spracovania druhotných surovín z univerzity a praxe, ktorí sa podieľajú na riešení aktivity 3.5. Program odborného semináru.