O nás

paper writing help

Odborný seminár

Materiálová recyklácia priemyselných odpadov 2019

Vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám oznámiť,  termín konania  4.  ročníka   Odborného seminára „Materiálová recyklácia priemyselných odpadov“ , ktorý sa uskutoční v dňoch 09.- 10.4.2019  v Hoteli Stupka, Tále, Horná Lehota.

Odborný seminár je organizovaný Ústavom recyklačných technológií, FMMR, TUKE a  ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o., Podbrezová.

Témy odborného semináru sú:

  • Vývoj technológií pre spracovanie oceliarenských trosiek a úletov
  • Problematika recyklácie priemyselných odpadov
  • Analytické metódy v oblasti spracovania priemyselných odpadov


Dôležité termíny:

Termín konania:  09.-10.4.2019

Registrácia spolu s abstraktom:  11. 03. 2019  na e-mail: martina.laubertova@tuke.sk

Zasielanie príspevkov: 22. 03. 2019

link Program odborného seminára

 

 

 

Odborný seminár

Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

V dňoch 22. – 23.9.2016 sa v priestoroch hotela Stupka, Tále, Horná Lehota uskutoční odborný seminár Materiálová recyklácia priemyselných odpadov, ktorý bude zameraný predovšetkým na výmenu informácií a skúseností získaných v oblasti úpravy, spracovania, manipulácie a materiálovej recyklácie kovonosných priemyselných odpadov.

Program

Odborná konferencia ŽP VVC 2015

21. – 23. 9. 2015, Hotel Stupka Tále

Pri príležitosti 175. výročia založenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa pod záštitou generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Vladimíra Sotáka koná Odborná konferencia VVC 2015

Viac informácií

V dňoch 24.-25.3.2015 sa pod záštitou UVP TECHNICOM uskutočnil odborný seminár na tému Technológie recyklácie druhotných surovín

V rámci semináru vystúpili odborníci v oblasti spracovania druhotných surovín z univerzity a praxe, ktorí sa podieľajú na riešení aktivity 3.5. Program odborného semináru.

Slávnostný podpis zmluvy o vzniku

Laboratória spracovania priemyselných odpadov

Logo LSPO

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (LSPO) vzniklo slávnostným podpísaním zmluvy medzi Katedrou neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE a Výskumno-vývojovým centrom Železiarní Podbrezová, s.r.o. na 5. medzinárodnej vedeckej konferencii Odpady – druhotné suroviny, ktorá sa konala v dňoch 4. – 7. 6. 2013 v Liptovskom Jáne. Existenciu laboratória podpísali prorektor pre vzdelávanie TUKE prof. Pavel Raschman, dekan Hutníckej fakulty TUKE docent Peter Horňak, vedúci katedry KNKaSO HF TUKE prof. Tomáš Havlík a riaditeľ ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o. prof. Ľudovít Parilák. Zmluva o zriadení LSPO medzi KNKaSO HF TUKE a ŽP VVC, s.r.o. je významným krokom pre obe zúčastnené strany a nadväzuje na dlhoročnú vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe ocele v ŽP, a.s. Prostredníctvom LSPO sa vytvorí priestor pre úzku spoluprácu školy s praxou, zabezpečia sa vhodné technické a materiálne podmienky pre realizáciu výskumu a vývoja v oblasti recyklácie kovonosných odpadov.

IMG_zmluva

Signing of a contract about establishing

Laboratory of Processing Industrial Wastes

Logo LSPO

Laboratory of Processing Industrial Waste (LSPO) was established by signing the contract between Department of Non-ferrous Metals and Waste Treatment (KNKaSO HF TUKE) and Research and Development center of Železiarne Podbrezová, s.r.o. signed on the 5th international scientific conference Waste – Secondary Raw Materials 5, held on 4. – 7. 6. 2013 in Liptovsky Jan.The existence of the laboratory was established by the contract which was signed 4. 6. 2013 by vice-rector for education on TUKE prof. Pavel Raschman, dean of Faculty of Metallurgy doc. Peter Horňák, head of Department of Non- ferrous metals and waste treatment prof. Tomáš Havlík and director of ŽP Research and Development center, s.r.o., prof. Ľudovít Parilák. The contract between KNKaSO HF TUKE and ŽP VVC, s.r.o. establishing LSPO is significant step for both institutions as a result of long-term cooperation in the field of processing wastes generated during steelmaking process in ŽP, a.s.. The LSPO will create a space for close cooperation between university and industry; providing suitable technical and material conditions for research and development in the field of recycling metal-bearing wastes.

IMG_zmluva

Odborná konferencia ŽP VVC 2015

21. – 23. 9. 2015, Hotel Stupka Tále

Pri príležitosti 175. výročia založenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa pod záštitou generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Vladimíra Sotáka koná Odborná konferencia VVC 2015

Viac informácií

V dňoch 24.-25.3.2015 sa pod záštitou UVP TECHNICOM uskutočnil odborný seminár na tému Technológie recyklácie druhotných surovín

V rámci semináru vystúpili odborníci v oblasti spracovania druhotných surovín z univerzity a praxe, ktorí sa podieľajú na riešení aktivity 3.5. Program odborného semináru.